VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

PL920 Fulmine White

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước tiêu chuẩn: 3200 x 1600 mm
 Độ dày: 20mm
 Hoàn thiện bề mặt: Bóng (Polished Finish)
 Dòng sản phẩm: Pennello Lungo (Vân dài)

*Lưu ý: Màu sắc sản phẩm thực tế có thể khác so với hình ảnh hiển thị trên thiết bị của bạn. 

Contact Me on messenger