VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sand WCS 1104

Tên sản phẩm: Sand 

Mã sản phẩm:

- Dạng cuộn: WCS 1104

3.5mm x 2,000mm x 20m/cuộn

- Dạng tấm: WCT 1104

3.5mm x 500mm x 500mm

5.0mm x 500mm x 500mm

Contact Me on messenger