VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SMO 1209 Sand Stone

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Origin
 Tổng độ dày: 2.0 mm
 Chiều rộng x chiều dài: 2000 mm X 20 M, dạng cuộn
 Khối lượng: 2,800 g/㎡