VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SMO 1211 Cocoa Brown

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Homogeneous Sheet - Origin
 Tổng độ dày: 2.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Trọng lượng: 2,800 g/m²