VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SMS 2206 Black Hole

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Homogeneous Sheet - Space
 Tổng độ dày: 2.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Trọng lượng: 2,900 g/m²