VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SMU 4209

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Homogeneous Sheet - Unite
 Tổng độ dày: 2.0 mm Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Trọng lượng: 3,200 g/m²