VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SPR 2823-02

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Light Commercial - Supreme 1.8
 Lớp bảo vệ: 0.3 mm
 Tổng độ dày: 1.8 mm
 Chiều rộng x chiều dài: 2000 mm X 20M, dạng cuộn
 Khối lượng: 2,900 g/㎡