VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

WOOD SNR 2913-01

 Loại sàn: Heterogeneous acoustic sheet 
 Tổng độ dày: 4.5 mm
 Lớp bảo vệ: 0.55 mm
 Kích thước: 1.83 x 23 m
 Khối lượng 3,200 g/m²
Contact Me on messenger