VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOD SPF 1452


 Loại sàn: Sàn thể thao Rexcourt 
Tổng độ dày Lớp bảo vệ Kích thước Trọng lượng
 4.5 mm 0.6 mm 1.8 x 20 m 3,300 g/m²
 6.5 mm 1.0 mm 1.8 x 15 m 4,800 g/m²
 8.0 mm 1.0 mm 1.8 x 11 m 4,400 g/m²