VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

WOOZEN BF16

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 16 x 150 x 3,000 mm
 Công nghệ dập nổi: Vòng quanh (khảm, dát vào)
 Màu sắc:

 Cherry

 Black Cherry

Contact Me on messenger