VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

WOOZEN DF20

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 20 x 140 x 2,800 mm
 Công nghệ dập nổi: Vòng quanh (khảm, dát vào)
 Màu sắc:

 Cherry

 Black Cherry

Contact Me on messenger