VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOZEN DF27

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Kích thước: 27 x 150 x 3,000 mm
 Công nghệ dập nổi: Vân gỗ lượn sóng
 Màu sắc:

 Cherry

 Oak

 Walnut