VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

1207

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Tổng độ dày: 3.2/4.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.3/0.55 mm
 Kích thước: 150 x 1,220 mm
Contact Me on messenger