VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

DU 71831-01

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Commercial Sheet - Durable
 Tổng độ dày: 2.0 mm  Dạng cuộn
 Kích thước: 2 m x 20 m
 Lớp bảo vệ: 0.7 mm
 Trọng lượng: 3,050 g/m²
Contact Me on messenger