VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

W 132D-2

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Rigid Core Board Click Tile
 Tổng độ dày: 4.5/6.0 mm ( với 1.5mm xốp)
 Lớp bảo vệ 0.55 mm
 Kích thước: 150 x 1,220 mm