VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

WAL 2007-01

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Vinyl dán tường Medistep Wall
 Tổng độ dày: 1.0 mm
 Kích thước:

 2 m x 40 m / cuộn 

Contact Me on messenger