VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WAL 2008-01

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Loại sàn: Vinyl dán tường Medistep Wall
 Tổng độ dày: 1.0 mm
 Kích thước:

 2 m x 40 m / cuộn