VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

DEW 2633

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Dòng sàn: Decotile Econo 
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước: 180 x 1,220 mm
Contact Me on messenger