VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

DEW 2642

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Dòng sàn: Decotile Econo 
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước: 180 x 1,220 mm