VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

DTE 6246

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Kích thước: 600 x 600 mm
 Tổng độ dày: 3 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
Contact Me on messenger