VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SOLID EMBO SSE 3200


 Tổng độ dày Kích thước
 Rubber sheet 2.0 mm 1,200mm x 15m
 3.0 mm 1,200mm x 12m