VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

SOLID EMBO SSE 4100


 Tổng độ dày Kích thước
 Rubber sheet 2.0 mm 1,200mm x 15m
 3.0 mm 1,200mm x 12m
Contact Me on messenger