VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

SPF 6202-06


 Loại sàn:

 Sàn thể thao Rexcourt

 (cho cầu lông, bóng bàn)

 Tổng độ dày: 3.9 mm
 Lớp bảo vệ: 1.0 mm
 Kích thước:

 1.8 x 16 m

 1.8 x 14 m 

 Trọng lượng: 2,800 g/m²