VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Cao ốc văn phòng An Phong

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Bình Thạnh, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Bàn vanity
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G047 (Black Bird) + S028 (Alpine White)
Contact Me on messenger