VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Biệt thự Bình Phước

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu đá nhân tạo.
 Địa điểm: Bình Phước, Việt Nam. 
 Hạng mục thi công:  Mặt bếp, bàn đảo, tường bếp và lavabo liền chậu. 
 Vật liệu sử dụng:

 Đá solid surface HIMACS mã T017 (Andromeda)