VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Căn hộ cao cấp Saigon Royal

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá.
 Địa điểm: Quận 4, TP. HCM. 
 Hạng mục thi công:  Mặt bếp, bàn đảo và lavabo.
 Vật liệu sử dụng:

 Đá solid surface HIMACS mã M607 (Aurora Cream), M614 (Aurora Umber).