VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thủ Thiêm Villa

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá.
 Địa điểm: Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM. 
 Hạng mục thi công:  Mặt bếp, bàn đảo và tường bếp. 
 Vật liệu sử dụng:

 Đá solid surface HIMACS mã M607 (Aurora Cream)