VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Bảo tàng Porsche

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Thành phố Stuttgart, Đức
 Thiết kế: Delugan Meissl ZT Gmbh
 Gia công: Rosskopf & Partner AG
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)