VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Văn phòng công ty TNHH MITEK Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, thi công và lắp đặt đá
 Địa điểm: KCN Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 
 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mitek Việt Nam
 Hạng mục thi công:  Lavabo và Cột trang trí
 Quy mô:  350 m2 
 Vật liệu sử dụng:

 Đá solid surface HIMACS mã S006 (Arctic White) và G554 (Urban Concrete)