VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Biệt thự mẫu gần sông, Thủ Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: 80/7 đường 17, quận Thủ Đức, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Bàn đảo, mặt bếp và ốp vách tường bếp
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G109 (Beige Island)