VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Căn hộ HaDo Centrosa Garden

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Đường 3/2, quận 10, TP. HCM 
 Hạng mục thi công:  Mặt bàn bếp kèm chậu đúc 
 Khách hàng: Công Ty TNHH MTV  Zen Homes
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G034 (Arctic Granite)