VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Căn hộ Minergie

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Dự án: Nhà tắm
 Địa điểm: Termen, Thụy Sỹ
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)