VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Canteen Viện giáo dục Daesung Hàn Quốc

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Hàn Quốc
 Vật liệu: Interior Film (Phim dán nội thất) LG Hausys