VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

CJ’s Food-court & Central Kitchen

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Long An
 Thiết kế - thi công: Công ty thiết kế nội thất Nền Tảng Việt 
 Hạng mục thi công:  mặt bàn và quầy bar 
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G004 (White Quartz)