VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Công ty bảo hiểm Hanse Merkur, Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Hamburg, Đức
 Thiết kế: Querkopf Architekten GmbH, Wasfy Taha, Fionn Mögel
 Gia công: Likoo / Betriebsgesellschaft GmbH
 Vật liệu: Đá HI-MACS®-FR Alpine White S028