VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Đại học Văn Lang - Khoa Răng Hàm Mặt

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Bình Thạnh, TP.HCM 
 Hạng mục thi công:  mặt vanity
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã S006 (Arctic White)
Contact Me on messenger