VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

DTE 2904

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Concrete
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước:  450 x 450 mm