VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

DTE 2983

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Bộ sưu tập: Fabric
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước:  450 x 450 mm
Contact Me on messenger