VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

DTE 6323

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 Dòng sàn: Decotile Econo 
 Tổng độ dày: 3.0 mm
 Lớp bảo vệ: 0.15 mm
 Kích thước: 600 x 600 mm
Contact Me on messenger