VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Greenlife Design Showroom

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: 1139 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM
 Khách hàng: Công ty tư vấn thiết kế sống xanh
 Hạng mục thi công:  Mặt bàn bếp 
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã M607 (Aurora Cream)