VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

HC Kitchen showroom, Bình Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: 234 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 Hạng mục thi công:  Mặt bếp
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G034 (Arctic Granite)