VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Khách Sạn Dragon, Thanh Hóa

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá nhân tạo
 Địa điểm: 25 Lê Lợi, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Quy mô: 92m²
 Nhà đầu tư: Dragon Group
 Vật liệu sử dụng: Acrylic Solid Surface HI-MACS LG Hausys mã G235 (Candy White)
Contact Me on messenger