VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Khách sạn Puerta America

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Madrid, Tây Ban Nha
 Thiết kế: Zaha Hadid
 Gia công: Roskopf và Partner AG
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)
Contact Me on messenger