VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

MIA Resort Nha Trang

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Bãi Dông, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 Khách hàng: AAH
 Hạng mục thi công:  Bar Counter, Vanity, Bàn trang điểm, 
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G101 (Crystal Beige)
Contact Me on messenger