VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Ngôi nhà bằng kính Leonardo Glass Cube, Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Bad Driburg, Đức
 Thiết kế: 3Deluxe
 Gia công: Rosskopf + Partner AG
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)