VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Nhà bếp Artika

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Italy
 Thiết kế: Pedini, Italy
 Gia công: FG Arredi srl
 Vật liệu: Đá Hi-macs S102 (Babylon Beige)