VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Nhà bếp Romania

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Bucharest, Romania
 Gia công: Atvangarde Surfaces
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)