VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Nhà bếp tư nhân

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Đức
 Thiết kế: Morasch GmbH
 Gia công: Morasch GmbH - Klopfer Surfaces
 Vật liệu: Đá Hi-macs S022 (black) + S025 (Fiery Red)