VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Nhà tắm tư nhân

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Đức
 Gia công: Hofmann Innenausbau-Klopfer Surfaces
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)