VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Nhà tắm tư nhân

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Đức
 Gia công: Hofmann Innenausbau-Klopfer Surfaces
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)