VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Nhà tắm với chủ đề " Not only white"

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Thiết kế: Marike Andeweg - NotOnlyWhite
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White) + S026 (Banana) + S107 (Mazarin Blue) + S103 (Concrete Gray)